Ürünlerimiz

Ürün Alt Yapısı

Hedeflediğimiz Cloud tabanlı sistemler üretmek için ürünlerimizi Cloud Native yaklaşımı ile geliştiriyoruz. Ortam ve Cloud Provider bağımsızlığı sağlıyoruz. Microservices mimari ile kazandığımız modüler yapı sayesinde geleceğin şartlarına ayak uydurabilmeyi prensip olarak benimsedik.

Kullandığımız Yazılım Teknolojileri Ve Bazı Araçlar

Menü