SmartyFIN

SmartyFIN, Tüketici finansmanı şirketleri için geliştirdiğimiz, BDDK ve Ticaret bakanlığının ilgili kanun ve yönetmelikleriyle tam uyumlu kredi yönetim sistemidir.

Tüketici finansmanı şirketleri, başvuru, değerlendirme ve kredi açılış süreçlerinde hızlı ve çevik yaklaşımlar sergileyerek tüketicilere ödeme kolaylığı sağlayan ve  finans piyasalarının önemli kuruluşlarıdır.

Tüketici Finansmanı şirketleri de diğer finans kuruluşları gibi BDDK nın yönetmelik ve denetimlerine tabidir. Dolayısı ile faaliyetleri sırasında yerine getirmeleri gereken bir çok görev ve uymaları gereken birçok düzenleme bulunmaktadır.  Yerine getirilmesi gereken yasal raporlamalar ve faaliyetleri sırasında uyulması gereken kurallar  güçlü bir yazılım desteği olmadan oldukça zorlayıcıdır.

Hizmet alanlarının çeşitliliği, piyasadaki yoğun rekabet, dijital dönüşüm rüzgarı ve kar baskısı ile artık daha çok iş süreci yazılımlar ile yönetiliyor ve dahası bu süreçlerin bir kısmı için “insansız yönetim” beklentisi var. Yazılımlar hiç olmadığı kadar birbirleri ile entegrasyon halinde.

Günümüzde finans kuruluşlarının ana operasyonlarını yönettikleri yazılımların çoğunda kullanılan teknolojiler ve yöntemler, günümüzde kullanılan yöntemlere göre oldukça eski. Çok uzun yıllar önce geliştirilmiş bu yazılımları yönetmek ve bunlar üzerinde değişiklik yapmak oldukça zorlayıcı ve yüksek maliyetli konular.  Ve bunlar önümüzdeki dönemde daha da zorlayıcı konular olacak gibi görünüyor.

SmartyFIN’ i finans sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyimlerimizle tasarladık. SmartyFIN finans kurumlarının bugün yaşadığı sorunlara çözüm getirme konusunda oldukça iddialı.

İşte smartyFIN’ in bazı özellikleri;
  • Microservice mimarisine sahip smartyFIN en yeni yazılım teknolojileri ile geliştirildi.
  • SmartyFIN veri tabanı bağımsız bir yapıya sahip. Herhangi bir ilişkisel veri tabanı sistemi üzerinde çalışabilir.
  • SmartyFIN, BDDK ve Risk Merkezinin bilgi güvenliği konusundaki kriterlerine uygundur.
  • SmartyFIN tüketici finansman sektörü için gerekli entegrasyonların tamamına sahiptir; Kimlik Paylaşım Sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi No Sorgulama, Adres Paylaşım Sistemi, KKB, Türkiye Noterler Birliği ( Rehin süreçleri ) , Limit Risk Sorgulama, PowerCurve ( Experian )
  • SmartyFIN, BDDK ve Risk Merkezinin talep ettiği düzenli raporlamaları ( KRS, KRM, Limit Risk, Merkez Bankası Raporlamaları vs. )
  • SmartyFIN ile tüketicinin talep ettiği bütün esnek ödeme planları hesaplanabilir.
  • Farklı yönetmeliklere tabi olan ürünler aynı kredi hesabı içinde yönetilebilir. ( Otomobil kredisi içinde sigorta satılması gibi ) smartyFIN farklı ürünler için gerekli yönetimi arka planda sizin için yapar.
  • Kredi açılışı sonrası ihtiyaç duyulan tüm iş süreçleri smartyFIN üzerinde yönetilebilir. ( Krediden Cayma, Kredi Erken Kapanması, Ara Kapama, Taksit Tarihi Değiştirme, Yeniden Yapılandırma )
  • SmartyFIN geciken Kredilerin yönetimi için esnek ve parametrik bir yapı sunar. Kredilerde gecikme yaşandığında alınacak aksiyonları bu parametrik yapı üzerinde tasarlayabilirsiniz.
  • Muhasebe hesap planınızı BDDK nın mevzuatlarına uyun olarak oluşturabilirsiniz. SmartyFIN yapılan tüm kredi işlemleri ile ilgili muhasebe çıktılarını otomatik olarak oluşturur.
Menü