Pandemiden sonra iş verenlerin görmek isteyeceği iş becerileri neler olacak?

Pandemiden sonra iş verenlerin görmek isteyeceği iş becerileri neler olacak?

Tüm dünyayı güçlü bir şekilde sarsan COVID-19, kurumların Kovid öncesi dönemlerde oluşturulan neredeyse tüm stratejilerini ve politikalarını yeniden düşünmelerini sağladı. Bazı küresel şirketler, evden çalışma ile ilgili politikalarda köklü değişiklikler yaptı. Ve en önemlisi tüketici alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını kısa bir sürede nerdeyse kalıcı bir şekilde değiştirdi.

Önümüzdeki 10-15 yıl içinde iş dünyasında gerçekleşmesi öngörülen değişiklikler, beklenenden çok daha hızla ilerliyor ve halihazırda işletmelerin modellenme, ürün/hizmetleri tasarlama, dağıtım ve iletişim kanallarını geliştirilme, tedarik ve lojistik modellerinde temel yapısal değişiklikleri garanti ediyor.  Bununla beraber satış ve pazarlama çalışmaları da etkilendi. Yeni yaş grupları, yeni paternler ve yeni coğrafyalar; e-ticaret firmalarını da daha gelişmiş hedef kitle profillemeleri ve özelleştirilmiş içerikler ve yeni e-ticaret metriklerini uygulamaya geçirmeye zorladı.

Kovid sonrası tutunabilmek ve dünyada etkili bir şekilde çalışabilmek için Küresel ölçekteki işletmelerin duruma uyum sağlayacak yetenek, iş ve teknik becerileri geliştirmesi gerekti ve gerekecek. Pandemi sonrasında iş verenlerin çalışanlarında görmek isteyeceği iş becerilerinden birkaçını sizler için listeledik.

ÇEVİKLİK

Organizasyonlar artık çevik olan insanları arayacak.

“Çevik” olmak, tüm kuralları ve süreçleri ortadan kaldırmak veya düzensiz bir şekilde çalışmak anlamına gelmez. “Çevik” olmak, ürünü veya hizmeti müşterinin istediği şekilde ve ihtiyaç duyduğu anda sunabilmek için son derece duyarlı bir şekilde çalışmak anlamına gelir.

Son derece duyarlı olmak ve değişikliklere uyum sağlamak anahtar özellik haline gelir.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE KARMAŞIK PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

Kuruluşlar, eleştirel düşünme yeteneğine sahip ve karmaşık sorunları kolaylıkla çözebilen kişileri arayacak. Eleştirel düşünürler, bir sorunu araştırmak ve soruna ait çeşitli çözümleri üretebilmek için mantık, akıl yürütme ve aklını kullanma becerisine sahiptir. Ayrıca her çözümün artılarını ve eksilerini açıkça tartabilirler. Bu basit görünebilir, ancak böyle bir beceriye sahip insanları bulmak kolay değildir!

Karmaşık problem çözme, eleştirel düşünmeyi gerektirir. “Karmaşık problem çözme becerilerine” sahip olmak, tamamen hızlı bir şekilde değişen ve zaman geçtikçe daha da karmaşık hale gelen bir durumdaki sorunları da çözebilmek için gerekli olan en önemli yeteneklerden biridir!

İNSANLARI VE STRESİ YÖNETMEK

Gelecekteki işyerleri hem evden çalışanlara hem de ofisten çalışanlara sahip olacak. Aynı zamanda insanlar ile yapay zekalar birlikte çalışacak.

İster inanın ister inanmayın, tüm bu zorlu koşullar stresin nedeni olabilir. Stres, bir kişinin bir olaya veya bir duruma fiziksel veya duygusal olarak tepki verme şeklidir. Stresin bir çalışan üzerinde olumlu (iyi) veya olumsuz (kötü) olabilecek fiziksel ve duygusal etkileri vardır.

İnsan yönetme becerileri arasında etkili iletişim becerisi, liderlik becerileri, delege etme yeteneği, motive etme yeteneği ve ayrıca verimli bir şekilde geri bildirim verme yeteneği bulunur. Stresi yönetme yeteneği, organizasyonların arayacağı önemli bir beceri seti olacaktır.

GİRİŞİMCİLİK

İster iş sahibi ister çalışan olsun, en önemli iş becerilerinden biri girişimcilik becerisidir- risk alma yeteneği; zorluklardaki fırsatları tespit etmek, çeşitli üretim faktörlerini en etkili bir şekilde toplamak ve kullanmak; tüketici ihtiyaçlarını en verimli şekilde yaratmak, beslemek ve tatmin etmek; tüm paydaşlar için değer yaratmak.

Hızla ortaya çıkan ve mevcut krizin daha da körüklediği bir iş ekonomisinde; dayanıklılık ve iş sürekliliği oluşturmada işe yarayacak olan en önemli becerilerden biri de girişimcilik becerisidir.

YARATICILIK

Herhangi bir bireyin veya işletmenin başarısı, yalnızca rekabeti geride bırakmak ve gelecekteki büyümeyi körüklemekle kalmayıp aynı zamanda kriz durumlarını aşmak için “kutunun dışında düşünme”, yenilikçi ürünler ve çözümler tasarlama ve “mavi okyanuslar” yaratma becerilerine bağlıdır.

Kovid sonrası dünyada, küresel ekonomiler birleştikçe ve rekabetçi ortam sınırsız, çok kanallı ve rekabetçi hale geldikçe, işin her alanında yeniliği en önemli hale getirebilecek özellik yaratıcılık becerisidir.

VERİ BİLİMİ / İŞ ZEKASI

Bir kuruluşun, kriz veya rekabet güçleri tarafından getirilen herhangi bir yıkıcı değişime yanıt verme becerisi, büyük ölçüde, işiyle ilgili çeşitli ekonomik aktörlerle ilgili (bireyler/hane halkı, devlet, şirketler), çeşitli temas noktalarında yakalanan “veri” varlıklarını kontrol altına alma ve bunlardan yararlanma becerisinde yatmaktadır.

Veri bilimi / İş zekâsı yetenekleri, veri madenciliği yapmak ve gizli kalıpları keşfetmek, ekonomik faktörlerde olası davranış değişikliklerini tahmin etmek ve böylece işletmelerin herhangi bir pandemi sırasında ve sonrasında iş esnekliğine katkıda bulunan sağlam ve çevik yanıt mekanizmaları oluşturmasını sağlamak için çok kritik öneme sahiptir.

TEKNİK YETENEKLER

Son derece dijitalleşmiş ve teknoloji odaklı bir dünyada, sürdürülebilir rekabet avantajı oluşturmak için çeşitli yenilikçi teknolojileri ve getirdikleri yetenekleri anlamak bir zorunluluktur.

Yeni çağ teknoloji ürünlerini/hizmetlerini (yapay zekâ, nesnelerin interneti, blockchain, robotik, alternatif gerçeklikler) derinlemesine anlamak; yeni pazarlama karmasını yapılandırmak, özelleştirilmiş iletişim ve etkileşim stratejisi yaratmak, uygun maliyetli üretim süreci tasarlamak için esastır.

Kovid sonrası dünyada teknoloji cehaleti, kişinin işlevsel alan uzmanlığından bağımsız olarak tehlikeli olacaktır. Bu dönem, kurumlar açısından zorunlu, bir yandan da dijital dünyaya hızlı adapte olmak açısından fırsatlar içeren oldukça kritik bir süreç.

Biz de Smartera olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren bu eğilimlere uyum sağlayacak bir ekip oluşturma ve ekibimizi bu yetkinliklerle donatma gayreti içinde olduk.

Bu dönemde,  içinde bulunduğumuz sürecin zorlukları ile başa çıkmakta çeşitli zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Smartera olarak geliştirdiğimiz ürünler, kullandığımız teknolojik alt yapı ve genç, dinamik ekibimizin geliştireceği çözümlerle tanışmanızın işlerinizi kolaylaştıracağına inanıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir